ประกาศผลการสอบซ่อมครั้งที่ 1 และแจ้งกำหนดการสอบซ่อมครั้งที่ 2

📌 แจ้งผลการสอบซ่อมครั้งที่ 1 “0 ร มผ.” ภาคเรียนที่ 2/2563 ที่ http://www.ps.ac.th/transcripts และแจ้งกำหนดการสอบซ่อมครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่าน ระหว่างวันที่ 5-8 เม.ย. 64 (วันที่ 6 วันหยุดวันจักรี)
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา