รับสมัคร INTERNATIONAL PROGRAM

*** ปิดรับสมัครแล้ว ***

 

🏫 โครงการ International Program (Inter)
✅ เป็นหลักสูตรบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ Government of South Australia
📌 รับสมัครนักเรียน ประเภท ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 15 คน / นักเรียนต่างชาติ 10 คน / นักเรียนไทยหรือต่างชาติ (สอบคัดเลือก) 25 คน
⚠ เปิดดูรายละเอียดต่าง ๆ ในประกาศของโรงเรียนได้ที่ลิงค์ http://bit.ly/3qTSubi (ภาษาไทย) / http://bit.ly/3uQhmmP (English Version)
⏰ 1-23 มี.ค. 64 รับสมัครออนไลน์ ที่ลิงค์ http://www.ps.ac.th/admission / 25 มี.ค.64 ทดสอบความสามารถนักเรียนสมัครประเภท ความสามารถด้านวิชาการ และนักเรียนต่างชาติ / 3 เม.ย. 64 สอบคัดเลือกประเภทนักเรียนไทยหรือต่างชาติ
.
## ขั้นตอนการรับสมัคร ม.1 inter ep / ม.4 ep iep
1.กรอกข้อมูลที่ www.ps.ac.th/admission
2.แนบเอกสารการเรียน
3.ชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบ
4.รอการตรวจสอบเอกสารจากคณะกรรมการ
5.ถ้าคณะกรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติม จะมีอีเมลแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ และให้แนบเอกสารตามที่แจ้ง
6.เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อย จะสามารถพิมพ์ใบประจำตัวผู้สมัคร
##ขั้นตอนโดยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ##
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
🎙 ประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา