พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดา บูชาฤกษ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางศิลาฤกษ์
พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูประกาศโพธิกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ พระครูวิธานสุตสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัชฏาธิษฐานราชวรวิหาร(วัดเงิน)
วางเครื่องศิลาฤกษ์ ตอกไม้มงคล 9 ต้น วางอิฐทอง – นาก – เงิน
วางแผ่นทอง – นาก – เงิน วางตลับนพรัตน์  วางศิลาฤกษ์ และโปรยข้าวตอกดอกไม้ ลงบนศิลาฤกษ์
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<