ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง “การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6)

 
📌 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง “การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6) #เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัส COVID-19 รุนแรงหลายพื้นที่ และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในเขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตบางกอกใหญ่ เขตหนองแขม ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน [✳️กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/3a9sv9E ]
🗓 ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 64 (ปิดสถานศึกษา)
✅ ให้นักเรียน เข้าเรียนผ่านระบบ P.S. Online Learning
ใน Google Classroom ตามตารางเรียน Online
ภาคเรียนที่ 2/2563 (📚ตารางเรียนปรับปรุงใหม่ ที่มีการสอนสดผ่าน Google Meet และการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม)
🌏 เปิดดูตารางเรียนปรับปรุงใหม่ทุกระดับชั้น ได้ที่ http://bit.ly/3to41Bc
⚠️ โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
.
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
📢 ประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา