ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ)
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<