ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 5

📌 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง “การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 5)
[✳️กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/39OEpWm ]
🗓 ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 64 (ปิดสถานศึกษา)
✅ ให้นักเรียน เข้าเรียนผ่านระบบ P.S. Online Learning
ใน Google Classroom ตามตารางเรียน Online
ภาคเรียนที่ 2/2563 (📚ตารางเรียนปรับปรุงใหม่ ที่มีการสอนสดผ่าน Google Meet และการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม)
🌏 เปิดดูตารางเรียนปรับปรุงใหม่ทุกระดับชั้น ได้ที่ http://bit.ly/3to41Bc
📮 12 กุมภาพันธ์ 64 (หยุดวันตรุษจีน ‼️ไม่มีการเรียนการสอนออนไลน์)
⚠️ โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
📢 ประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา