ประกาศ ปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4)

🏠 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564
✅ ให้นักเรียนเรียนผ่านระบบ P.S.Online Learning ใน Google Classroom ตามตารางเรียน Online โดยครูผู้สอนเป็นผู้เช็คชื่อเข้าเรียน ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564
✅ ห้ามนักเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
✅ ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง สนับสนุนดูแลนักเรียนเข้าเรียน Online ตามตารางเรียนที่กำหนด
📌เปิดดูตารางเรียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3n4RSNf
🌐 กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม(ฉบับที่ 4) ให้ครบถ้วน เปิดอ่านได้ที่ http://bit.ly/354HbE8
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)