ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 (กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 4) ศึกษาสภาพแวดล้อมและหลักสูตรใหม่ของโรงเรียน

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู
นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563
(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 4) ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
เข้าศึกษางานด้านกลุ่มบริหารวิชาการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่อนอาชีพ)
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<