ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรในการอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สพฐ. หน่วยอบรมที่ 1

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากรจาก สพฐ.
ในการอบรม โครงการ “การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<