คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
นายณัฐพงศ์ กุลวุฒิชัยมงคล และนางสาวจินต์จุฑา พรหมรักษ์
ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ณ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนมัธยมสตรีวัดระฆัง
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<