ผอ.แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ในโอกาสย้ายและได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ในโอกาสย้ายและได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ
ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค โรงเรียนบางกะปิ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


 

ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ในโอกาสย้ายและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

นางสุภาณี ธรรมาธิคม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ในโอกาสย้ายย้ายและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
ณ ห้องเอลิซาเบธ โรงเรียนสตรีวิทยา