คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการ กฤษณ์ วัฒนาการ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก นายกฤษณ์ วัฒนาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<