ดร.ภูมิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากร จากสพฐ.

ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
การอบรมการกำหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือตรวจสอบตัวชี้วัด
การวัดและประเมินผลโครงการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการอบรมการกำหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือ ตรวจสอบตัวชี้วัดการวัดและประเมินผลโครงการ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 23 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<