การแข่งขันแบดมินตัน รายการ Terminal 21 – VS BADMINTON CHAMPIONSHIP 2020

นายอภิรักษ์ เกตุระหงษ์ นักเรียนชั้น ม.5/6
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี

นายกัณต์ธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.3/10
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยวและชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ด.ช.ฉัตรมงคล คนชาญ นักเรียนชั้น ม.3/12
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

และด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง นักเรียนชั้น ม.1/5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
ในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Terminal 21 – VS BADMINTON CHAMPIONSHIP 2020
เมื่อวันที่ 21-25 ต.ค. 2563
ณ ห้างสรรพสินค้า TERMINAL 21 จ.นครราชสีมา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<