งานกฐินสามัคคีวัดโพธิ์ (ตลิ่งชัน)

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคีวัดโพธิ์ กับชุมชนวัดโพธิ์
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563
ณ วัดโพธิ์ (ตลิ่งชัน)

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<