พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ให้กับครูและนักเรียน โครงการ TYC (TOT YOUNG CLUB) ประจำปีการศึกษา 2563

โดย นายสมปอง คงอยู่ ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
และ ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกให้กับนักเรียน และครู ในโครงการ TYC (TOT YOUNG CLUB)
เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ จำนวน 22 คน
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<