กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรม
ตักบาตรเทโวโรหณะ นำโดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมขบวนในพิธีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ณ วัดโพธิ์และวัดจำปา
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<