ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามสภาพจริงในท้องถิ่น
นำโดย นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะ
ในการนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน รูปแบบวีดิทัศน์ เพื่อสรุปภาพรวม ก่อนเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
เช่น วัดโพธิ์(ตลิ่งชัน) ชุมชนวัดจำปา หรือชุมชนเกาะศาลเจ้า ชุมชนคลองบ้านไทร ชุมชนคลองลัดกันยา
ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม สวนกล้วยไม้ และเดิน ชม ชิม ช้อป ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<