ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21)
ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง
ระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<