พิธีเปิดใช้ห้องน้ำชายใหม่ อาคารโพธิสารคุณ (อาคาร 3)

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดใช้ห้องน้ำชายใหม่ อาคารโพธิสารคุณ (อาคาร 3)
ห้องน้ำสวย สะอาด บรรยากาศดี
โดยภายในห้องน้ำ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ และสุขภัณฑ์ทันสมัย ก๊อกน้ำอัตโนมัติ เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ เครื่องจ่ายสบู่เหลวล้างมือ
และติดตั้งเครื่องเสียงเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศ สำหรับบริการนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<