พิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดทำพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถมที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ ปรับปรุงโรงอาหาร และพัฒนาการศึกษา
ประธานในพิธี นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการสถานศึกษา
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
ยอดเงินทั้งหมด 1,801,629.5 บาท ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<