ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร และครู
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ และศึกษาดูงานหลักสูตร แผนการเรียนใหม่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<