การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2563
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ 3 เหรียญเงิน

ประเภททีมชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
ประเภทชายคู่
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
ประเภทคู่ผสม 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
ไพสิฐ เทียนทอง ม.1/5
ปวรุตน์ พันธุ์ ม.1/9
วีรวิทย์ สวัสดิ์กิจธำรง ม.2/10
อมรศิริ ศรีสมัย ม.3/10
กันต์ธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ม.3/10
ฉัตรมงคล คนชาญ ม.3/12
กณิศภัชศ์ รัตนพันธุ์ ม.3/12
กันต์ธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ม.3/10
กณิศภัชศ์ รัตนพันธุ์ ม.3/12
ฉัตรมงคล คนชาญ ม.3/12
หทัยทิพย์ มิจาด ม.1/12

 

3 เหรียญทองแดง 

ประเภททีมชาย 
 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภทชายคู่ 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภทชายเดี่ยว 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
กฤตพงศ์ โพธิ์ทิพย์ ม.4/8
สุวภัทร วิริยางกรู ม.5/7
อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ ม.5/6
ปัญญากร มะปัญญา ม.5/1
กนก ธัมรัคคิต ม.5/8
ภัทรพล น้อยประเสริฐ ม.6/8
ธนโชติ ลาภบำรุงวงศ์ ม.6/8
ภัทรพล น้อยประเสริฐ ม.6/8
อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ ม.5/6
กันต์ธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ม.3/10

 

แข่งขันวันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 4 กันยายน 2563
ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<