พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญ เนตรนารี และประดับเข็มยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญ เนตรนารี และประดับเข็มยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<