ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนสวนอนันต์และโรงเรียนวัดหัวลำโพง

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร และครู
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนสวนอนันต์ และโรงเรียนวัดหัวลำโพง
เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ และศึกษาดูงานหลักสูตร แผนการเรียนใหม่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<