ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร และครู
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่
และศึกษาดูงานหลักสูตร แผนการเรียนใหม่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<