การประชุมผู้ปกครองของระดับชั้น ม.1,2,4,5 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ม.1,2,4,5
ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อสรรหากรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
โดยมีการมอบโล่ให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับชั้น ม.3 และนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<