นักเรียน TYC เข้าอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ Microcontroller Board

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียน ในโครงการ TOT Young Club (TYC) จำนวน 15 คน ครู 2 คน
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ Microcontroller Board สำหรับใช้ในการทดลองส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ IDC ขึ้นสู่ระดับ Sub-Orbital
เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาด้านอวกาศ (Space Program) “การพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทางอวกาศ”
ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit)
ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<