กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

?แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
? ชั้น ม.1
✅ สอบวันที่ 3 และ 5 ส.ค. 63
? ดูกำหนดการสอบได้ที่ https://bit.ly/3349EK6
✅ วันที่ 4 และ 6-7 ส.ค. หยุดเรียน/อ่านหนังสือ (ไม่มีเรียนออนไลน์)
‼️ หากผู้ปกครองและนักเรียนมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ ให้ติดต่อโดยตรง ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการที่โรงเรียนโดยตรง หรือโทรศัพท์ 02-4486130 ต่อ 117 ในเวลาทำการ เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น
?แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
? ชั้น ม.2 และ ม.3
✅ สอบวันที่ 30 ก.ค. 63 และ 4 ส.ค. 63
? ดูกำหนดการสอบได้ที่ https://bit.ly/2OYgTed
✅ วันที่ 29 และ 31 ก.ค. 63 หยุดอ่านหนังสือ (ไม่มีเรียนออนไลน์)
✅ วันที่ 3 และ 5-7 ส.ค. หยุดเรียน (ไม่มีเรียนออนไลน์)
‼️ หากผู้ปกครองและนักเรียนมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ ให้ติดต่อโดยตรง ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการที่โรงเรียนโดยตรง หรือโทรศัพท์ 02-4486130 ต่อ 117 ในเวลาทำการ เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น
?แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
? ชั้น ม.4
✅ สอบวันที่ 3, 5 และ 7 ส.ค. 63
? ดูกำหนดการสอบได้ที่ https://bit.ly/317M2lt
✅ วันที่ 4 และ 6 ส.ค. หยุดเรียน/อ่านหนังสือ (ไม่มีเรียนออนไลน์)
‼️ หากผู้ปกครองและนักเรียนมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ ให้ติดต่อโดยตรง ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการที่โรงเรียนโดยตรง หรือโทรศัพท์ 02-4486130 ต่อ 117 ในเวลาทำการ เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น
?แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
? ชั้น ม.4
✅ สอบวันที่ 3, 5 และ 7 ส.ค. 63
? ดูกำหนดการสอบได้ที่ https://bit.ly/317M2lt
✅ วันที่ 4 และ 6 ส.ค. หยุดเรียน/อ่านหนังสือ (ไม่มีเรียนออนไลน์)
‼️ หากผู้ปกครองและนักเรียนมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ ให้ติดต่อโดยตรง ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการที่โรงเรียนโดยตรง หรือโทรศัพท์ 02-4486130 ต่อ 117 ในเวลาทำการ เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น