กิจกรรมวันรักโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยวันที่ 12 กรกฎาคม 2499 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมวันรักโรงเรียน 64 ปี แห่งการสถาปนา ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อทำบุญระลึกถึงพระคุณของท่านพระครูโพธิสารคุณ (นวล ธมฺมธโร) ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน
และเพื่อเป็นสิริมงคลกับครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<