พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2563
นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<