ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร ต้อนรับดร.เกษม สดงาม และคณะ จากสพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ดร.เกษม สดงาม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัยและพัฒนาบุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดยมี ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<