ประกาศแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ม.2-3 และ ม.5-6

 

? ประกาศแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
เปิดดูประกาศได้ที่ https://bit.ly/3dKSFOM
? เข้าเว็บสำหรับพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารได้ที่ https://bit.ly/2YQ0w9H