ปฏิทินกำหนดการ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #แบบสรุป

? ปฏิทินกำหนดการ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #แบบสรุป
 วันเรียนที่โรงเรียน
 วันเรียน Online ที่บ้าน
 วันหยุดต่าง ๆ
 กำหนดการสอบ
————————-
? เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3id9s0k
‼️*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงหากมีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ กรุณาติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์โรงเรียนโพธิสารพิทยากร อย่างต่อเนื่อง ที่ http://www.ps.ac.th