แจ้งตารางเรียนนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563

? แจ้งตารางเรียนนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ที่โรงเรียน (เรียน 7-9 คาบต่อวัน-คาบละ 50 นาที)
ตารางเรียน ONLINE ที่บ้าน (เรียน 4 คาบต่อวัน-คาบละ 90 นาที)
⚠️ *** ตารางเรียนที่โรงเรียน /กับ/ ตารางเรียน ONLINE คนละตารางกัน โปรดตรวจสอบ
? แจ้งตารางเรียนในการไปเรียนที่โรงเรียน กับ เรียน Online ที่บ้าน แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลขที่ #เป็นเลขคี่ และ เลขที่ #เป็นเลขคู่
‼️ ย้ำ!! ใช้เลขที่ในห้องเรียน (ไม่ใช่เลขรหัสประจำตัวนักเรียน)
‼️ นักเรียน #ไม่สามารถสลับเลขที่กันเองได้ โรงเรียนยึดตามรายชื่อที่แจ้งเท่านั้น
เริ่มเรียนที่โรงเรียนสัปดาห์แรก (1-3 ก.ค. 63) คือ เลขที่ เป็นเลขคี่
เริ่มเรียน Online ที่บ้น สัปดาห์แรก (1-3 ก.ค. 63) คือ เลขที่ เป็นเลขคู่
? เปิดดูตารางเรียนได้ที่ https://bit.ly/3iaThAG