การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

🏫 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
📌 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 เปิดเรียน 1 ก.ค. 63
 จัดกลุ่มการเรียนเป็น 2 กลุ่ม เรียนสลับสัปดาห์ (ระหว่างเรียนที่โรงเรียน กับเรียนออนไลน์ที่บ้าน)
 กลุ่มที่ 1 เลขที่ เป็นเลขคี่ (สัปดาห์ที่ 1 เรียนที่โรงเรียน)
 กลุ่มที่ 2 เลขที่ เป็นเลขคู่ (สัปดาห์ที่ 1 เรียนออนไลน์ที่บ้าน)
 สัปดาห์ที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-3 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
✳️ *** อนุโลมเฉพาะกรณีเดียวที่นักเรียนที่เป็นพี่น้อง อยู่บ้านเดียวกัน ที่เลขที่เป็น เลขคู่-เลขคี่ และผู้ปกครองเป็นผู้รับส่งเท่านั้น ให้ผู้ปกครองบันทึกเรียนแจ้งผู้อำนวยการ แล้วส่งที่วิชาการ เพื่อพิจารณาต่อไป
🌏 รายละเอียดต่าง ๆ มีแจ้งในประกาศโรงเรียน กรุณาเปิดอ่านได้ที่ https://bit.ly/3eBE2P3
📕 รายชื่อนักเรียน แยกตามระดับชั้น ห้องเรียน เลขที่ เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/2CKqfYn (‼️หากมีข้อสงสัย/ปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับแผนการเรียนให้ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการโดยตรง ที่ 024486130 ต่อ 117 จ-ศ เวลา 08.30-16.30 น. หรือ ติดต่อโรงเรียนโดยตรง)
‼️‼️#เลขที่ของนักเรียน ให้ยึดตามประกาศล่าสุดนี้