สำนักงานเขตตลิ่งชัน เชิญชวนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ต้อนรับ นายชูชาติ ศุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันและคณะจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน
เชิญชวนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้กับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”(26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ
“พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”
Save Zone, No New Face
ณ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<