ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563

? ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
 แจ้งรหัสนักเรียน / ชั้น / เลขที่ (โปรดจำเพื่อใช้ในการเรียน)
? เปิดดูรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3fkNbve
‼️ ใช้เพื่อเข้าเรียนออนไลน์ในระบบ P.S.Online Learning
#ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563