การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ร่วมต้อนรับ
ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะ
เข้าตรวจเยี่ยมการเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ตามมาตรการเฝ้าระวังเเละป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
โดยมีการตั้งจุดคัดกรองนักเรียนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
เเละเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ

โดยมียอดจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 211 คน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<