การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ และ IEP ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ และ IEP ประจำปีการศึกษา 2563
ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการนักเรียน
งานอนามัยโรงเรียน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังเเละป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
โดยมีการตั้งจุดคัดกรองนักเรียนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
เเละเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ

โดยมียอดจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 642 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการ 241 คน นอกเขตพื้นที่ฯ 366 คน ความสามารถพิเศษ 35 คน
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<