ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเตรียมรับการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปกติ/IEP เเละ ม.4 ปกติ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัดการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณรอบโรงเรียนและห้องสอบ
เพื่อเตรียมรับการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปกติ/IEP เเละ ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2563
โดยในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<