การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ปีการศึกษา 2563

การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม และสนามหลวงพิลาศวรรณสาร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<