บริจาคโต๊ะคอมฯ โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
บริจาค โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 30 ตัว โต๊ะคอมพิวเตอร์ 20 ตัว และพัดลม 20 ตัว
ให้กับโรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) อำเภอปาโมก จังหวัดอ่างทอง 
และโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 50 ตัว โต๊ะคอมพิวเตอร์ 12 ตัว
ให้กับโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<