ต้อนรับ ผอ.เขต สพม .1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการสอนออนไลน์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและคณะผู้บริหาร
ต้อนรับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ผอ.ไชยา กัญญาพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนผ่านโปรแกรม google classroom
และระบบการเรียนออนไลน์ PS Online Learning ของโรงเรียน ในคอนเซ็ปต์
“เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ เพราะอนาคตกำหนดได้”

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<