กำหนดการตารางจำหน่ายหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้นม.4/1 และ ม.4/2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการตารางจำหน่ายหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้นม.4/1 และ ม.4/2 ปีการศึกษา 2563

*** ให้ผู้ปกครองดำเนินการแทนได้ *** (นักเรียนมาหรือไม่มาก็ได้)

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
– เวลา 09.00 – 12.00 น.

รายละเอียดกำหนดการและใบสั่งซื้อ ตามลิ้งค์ทางด้านล่างนี้
https://bit.ly/2WhpGfW

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ English Program โทร.02-448-6130 ต่อ 128 หรือ 02-448-7018