ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(ทาสีอาคารเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(ทาสีอาคารเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(ทาสีอาคารเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)