กำหนดการตารางจำหน่ายและใบสั่งซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโครงการ English Program ปีการศึกษา 2563

กำหนดการตารางจำหน่ายหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563

– แบ่งเป็น 4 รอบ –

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
– เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับชั้น ม.1 EP
– เวลา 13.00 – 16.00 น. สำหรับชั้น ม.2 EP

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
– เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับชั้น ม.3 EP
– เวลา 13.00 – 16.00 น. สำรองกรณีพิเศษ EP (ม.1-3)

รายละเอียดกำหนดการและใบสั่งซื้อ ตามลิ้งค์ทางด้านล่างนี้
https://bit.ly/2VJudYr

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ English Program โทร.02-448-6130 ต่อ 128 หรือ 02-448-7018