นักเรียน TYC มอบแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ตัวแทนนักเรียนโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
นำแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้กับชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<