ประกาศประกวดราคาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ประกาศประกวดราคาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือประกาศประกวดราคาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)