ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563